Verantwoord contact


Wij lenen kortlopende kredieten aan onze klanten. Als geen ander begrijpen wij dat er soms onvoorziene omstandigheden voorkomen waardoor het lastig kan zijn je lening op tijd terug te betalen. Mocht je problemen ervaren met terugbetalen, is het belangrijk dat je ons daarvan direct op de hoogte stelt. Wij zullen een eerlijke en open houding innemen, waarbij de insteek altijd is om een goede oplossing te zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Verantwoord contact splitsen wij uit in vier pijlers:

1. Respectvol
Wij spreken onze klanten aan zoals we zelf ook behandeld zouden willen worden. Wij gaan er vanuit dat jij, mocht je (betaal-)problemen hebben, daar een heel goede reden voor hebt. De oorzaak zou bijvoorbeeld ook bij ons kunnen liggen, wanneer wij jouw kredietwaardigheid verkeerd hebben ingeschat. Ons streven is een oplossing, niet zwarte pieten uitdelen.

2. Openheid
Mocht het dan toch tot een invorderingsprocedure leiden, dan geven wij duidelijk aan wat de stappen zijn die jij als klant kan verwachten en hoe jij hierop kan anticiperen. Zo voorkomen wij dat u voor (negatieve) verrassingen komt te staan.

3. Meedenken
Zit je in de financiele problemen en kan je onze lening niet terugbetalen? Een gedeeld probleem is een probleem door de helft. Wij denken met jou mee om oplossing te bedenken voor de openstaande lening en kunnen je eventueel zelfs van advies voorzien wanneer je meerdere onbetaalde facturen hebt die schreeuwen om betaald te worden.

4. Redelijkheid
Onevenredig hoge (incasso)kosten werken averechts. LoanRider rekent geen incassokosten. Daar bent u niet mee geholpen, en wij evenmin. Wij rekenen er wel op dat dit een trigger voor jou is om alsnog aan je betaalverplichting te voldoen. Hiervoor geven wij voldoende tijd en gelegenheid. Wanneer ook dit niet leid tot een oplossing, zullen wij niet schromen de onbetaalde vordering aan te bieden bij een deurwaarder. Wanneer dit je overkomt, zul je met de derde partij tot een oplossing moeten komen. Weliswaar minder leuk, niet minder redelijk.

 

VRAAG NU EEN LENING AAN BIJ LOANRIDER >>>